งานงอก!! บุกบ้าน “ปารีณา” ขอดูหลักฐานแสดงการครอบครองก่อนประกาศเขตปฏิรูป พรุ่งนี้!! หลังพบเพิ่ม ฟาร์มไก่ รุกที่ส.ป.ก.และที่ป่าสงวนแห่งชาติจ.ราชบุรี เกือบ 2 พันไร่

วันที่ 12 พ.ย. รายงานข่าวจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (ส.ป.ก.ราชบุรี) เปิดเผยว่า พื้นที่ ส.ป.ก. 1,454 ไร่ ถือครองโดยนายทวี ไกรคุปต์ อดีตส.ส.ราชบุรี โดยบริเวณพื้นที่ตรงกลาง เป็นภูเขา อยู่ฝั่งซ้ายมือ อยู่ในเขตส.ป.ก.อ.สวนผึ้ง และขวามืออยู่ในเขตส.ป.ก.อ.จอมบึง ประมาณ800กว่าไร่ และเขตสวนผึ้ง 600กว่าไร่ โดยพรุ่งนี้ (13พ.ย.) ได้นัดผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ดำเนินการรังวัดที่ดินทั้งหมด นัดเวลาไว้9.00น.

สำหรับพื้นที่ทั้งแปลงนี้ที่มีเกือบ 2 พันไร่ บางส่วนอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นเขตป่าไม้สงวนแห่งชาติ และฟาร์มไก่ ของส.ส.ปารีณา อ้างว่าครอบครองมาหลายสิบปีประมาณ 40 กว่าปี ก่อนยกให้พื้นที่ให้ประกาศเขตปฎิรูปที่ดิน

“ตอนนี้ส.ส.ปารีณา ลูกสาวนายทวี ทราบแล้วว่าฟาร์มไก่ อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซี่งในส่วนของส.ส.ปารีณา จะต้องมีหลักฐานมาแสดงว่ามีการครอบครองที่ดินมาตั้งแต่เมื่อไหร่ โดยได้นัดขอหลักฐานแล้วแต่ส.ส.ปารีณา บอกว่าติดประชุมอยู่ที่กรุงเทพ ไม่สะดวกคุยโดยจะนัดกับ ส.ส.ปารีณา วันพรุ่งนี้ที่จ. ราชบุรี ที่บ้านของส.ส.ปารีณา”แหล่งข่าว กล่าว

ในแผนที่แสดงเขตที่ดิน ส.ป.ก. ฟาร์มไก่ ซี่งเป็นฟาร์มปิด อยู่ด้านฝั่งอำเภอจอมบึง อยู่ในเขต ส.ป.ก.ประมาณ แปดร้อยไร่ ส่วนที่เหลืออยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และฝั่งอำเภอสวนผึ้งอยู่ในเขตส.ป.ก. ประมาณ หกร้อยกว่าไร่ ทั้งนี้พื้นที่ทั้งหมดรวมพื้นที่ที่กรมป่าไม้รับผิดชอบด้วยก็เกือบสองพันไร่ จะต้องตรวจสอบว่ารายชื่อที่แจ้งการครอบครองว่าเป็นนอมินีหรือไม่

ดูข่าวต้นฉบับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here