ภาพไฮไลต์

เพราะอวย “บิ๊กป้อม” น่ารัก ทำให้ชีวิต “ฌอน บูรณะหิรัญ” ตอนนี้น่าจะอยู่ยากขึ้น โดยเฉพาะปมบริจาคเงินช่วยเหลือดับไฟป่าใน จ.เชียงใหม่ จำนวน 8.75 แสนบาท พบพิรุธหลายอย่าง และที่ผ่านมาไม่ได้มายื่นขออนุญาตทำการเรี่ยไรตาม พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 แต่อย่างใด

  • การขออนุญาตทำการเรี่ยไรในที่สาธารณะ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน กำหนดวิธีการที่จะทำการเรี่ยไร จำนวนเงินที่ต้องการเรี่ยไร และสถานที่ทำการเรี่ยไร 

  • ผู้ที่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถเดินไปขอเรี่ยไรตามหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ นอกเหนือจากที่ขออนุญาตไว้ ตลอดจนกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นของการเรี่ยไรและระยะเวลาสิ้นสุดไว้อย่างชัดเจน ในการขออนุญาตทำการเรี่ยไร 

  • ห้ามใช้ถ้อยคำบังคับขู่เข็ญผู้ที่ถูกเรี่ยไร ทำให้เกิดความหวาดกลัวหรือเกรงกลัว ตามมาตรา 16 พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร หากฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี

  • การขอรับบริจาค หากมีการหลอกลวง หรือมีเจตนาฉ้อโกง หรือฉ้อโกงประชาชน จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 หรือมาตรา 343 แล้วแต่กรณี รวมไปถึงมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 วรรค 1 โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

ดร.โสภณ พรโชคชัย ในฐานะอาจารย์ผู้สอนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ระบุว่า กรณี “ฌอน บูรณะหิรัญ” ใช้เงินบริจาคเพื่อการช่วยดับไฟป่า อาจไม่ถูกต้องตามหลัก “ความรับผิดชอบต่อสังคม” หรือ CSR เนื่องจากเป็นบุคคลที่เป็นโค้ชสร้างกำลังใจ จัดกิจกรรมอบรมและเป็นวิทยากรรับเชิญมากมาย มีภาพพจน์ว่าเป็น “คนดี” ทำดีเพื่อสังคมในกรณีต่างๆ เป็นอันมาก ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการปลูกป่า การบริจาคต่างๆ ในแง่หนึ่งนับเป็นการกระทำที่น่ายกย่อง จนมีผู้ถือเป็นแบบอย่าง และติดตามเป็นจำนวนมาก และด้วยเหตุนี้จึงได้รับผลดีทำให้ธุรกิจรุ่งเรืองตามไปด้วย ทำให้ “ฌอน” จัดกิจกรรมรับบริจาคเงินเพื่อสู้ไฟป่า เมื่อเดือน เม.ย. 2563

ประเด็นสำคัญถือเป็นเรื่องที่ผิดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม มีการนำเงินบริจาคราวสองแสนห้าหมื่นบาทไปใช้เพื่อการส่งเสริมการเข้าชมแฟนเพจหรือกิจกรรมเพื่อหวังให้ได้รับบริจาค ซึ่งโดยปกติแฟนเพจของ “ฌอน” มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว ในกรณีนี้ถือเป็นการนำเงินบริจาคไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ขัดกับหลักความโปร่งใส ถือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน

“ลำพังจำนวนผู้ติดตามแฟนเพจของฌอนเองก็มีมากมายอยู่แล้ว ยิ่งส่งเสริมการจัดกิจกรรมนี้ ก็ยิ่งเป็นการส่งเสริมการโฆษณาตัวเอง กรณีนี้ฌอนควรนำเงินจำนวนนี้ไปบริจาค เพราะผู้ที่ได้ประโยชน์เป็นหลักก็คือฌอนเอง”
           
อีกประเด็นกรณีใส่ชื่อผู้ซื้อสิ่งของต่างๆ เป็นบริษัท “บจก. ต๊อท ลีดเดอร์ส” ซึ่งเป็นของ “ฌอน” เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเช่นกัน เพราะเท่ากับเอาเงินบริจาคมาใช้เพื่อการลดภาษีด้วยการบริจาค โดยสามารถลดค่าใช้จ่าย ถือเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง เป็นอีกกรณีหนึ่งของผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน เช่นกันทั้งสองกรณี สะท้อนว่า “ฌอน” อาจขาดความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ยังมีข้อวิพากษ์อื่นๆ เช่น การนำเงินบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัว ถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนว่าอันไหนเป็นเงินบริจาค อันไหนเป็นรายได้อื่น ส่วนการรับบริจาคเพื่อสู้ไฟป่า แต่กลับไปบริจาคช่วยโรงพยาบาลในพื้นที่อื่นๆ ถือเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์

พร้อมมองว่าการขอรับบริจาค คงไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และยอดบริจาคต่างๆ ควรมีการแจกแจงเป็นระยะๆ เพื่อความโปร่งใส ซึ่งการมีความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นการเสริมภาพพจน์ เป็นการสร้างคุณค่าให้กับบุคคลนั้นๆ แต่หากทำออกมาแล้ว ไม่เป็นจริงและมีข้อครหา อาจสร้างผลกระทบ ดูได้จากยอดไลค์ต่างๆ อาจลดลงตามสถานการณ์ บุคคลในสังคมจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต่อการสร้างแบรนด์ให้กับตนเองในแนวทางที่ถูกต้อง และไม่เป็นผลเสียต่อทั้งตนเองและสังคม

“ฌอน ต้องเรียนรู้การสร้างแบรนด์ที่ถูกต้อง ตามหลักซีเอสอาร์ เน้นการทำการใดๆ ที่ไม่ผิดกฎหมาย มีมาตรฐานจรรยาบรรณ และไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริต”.

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
– Website : www.thairath.co.th
– LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ
ออกแบบถูก.com เป็นบริการคุณภาพทางด้านการออกแบบ รับออกแบบป้ายไวนิลทุกชนิด พร้อมจัดส่งถึงที่ ด้วยราคาที่ถูก สอบถามราคาได้ตลอดเวลา เพราะเป็นผู้นำการทำป้ายไวนิล อันดับ 1 ของไทยจากการจัดอับดับของ google
รับ ทํา ไว นิล ราคา ถูก
ร้าน ทำ ป้าย ไว นิล วัชรพล
เครื่องพิมพ์ ไว นิล ราคา ถูก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here