นิด้าโพลชี้ปชช. 51.6% หนุนเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
นิด้าโพลเผยผลสำรวจเรื่อง“ถึงเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วหรือยัง”

10 พ.ย. 2562 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ถึงเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วหรือยัง”

ผลสำรวจ

  • ประชาชนร้อยละ 51.6 เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ฝ่ายค้านจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งคณะ ในเดือนธ.ค.นี้ เพราะการบริหารที่ผ่านมายังไม่ดีขึ้น ควรได้รับการตรวจสอบการทำงาน จะได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่รัฐบาลได้ทำ
  • ประชาชนร้อยละ 20.22 ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลยังไม่สามารถทำได้ดี ควรตรวจสอบความถูกต้องของรัฐบาล และบางส่วนระบุว่า เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะทำการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอยู่แล้ว
  • ประชาชนร้อยละ 9.44 ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ รัฐบาลเพิ่งเริ่มทำงานควรเปิดโอกาสให้ทำงานสร้างผลงานก่อน อย่างน้อยสัก 2 ปี
  • ประชาชนร้อยละ 18.02 ไม่เห็นด้วยเลย เพราะการทำงานของรัฐบาลภาพรวมยังดีอยู่ บางส่วนระบุว่า ระยะเวลาการทำงานของรัฐบาลยังน้อยอยู่ เร็วเกินไปที่จะทำการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และร้อยละ 0.71 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

กรณีเปิดการอภิปรายรายบุคคล

  • ประชาชนร้อยละ 49.41 ระบุว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะรัฐมนตรีบางคนเข้ามาทำงานไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่โปร่งใส ควรอภิปรายไม่ไว้วางใจ บางส่วนอยากให้ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีชุดใหม่
  • ประชาชนร้อยละ 25.26 ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะรัฐมนตรีบางคนยังไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง การบริหารงานยังไม่มีผลงาน
  • ประชาชนร้อยละ 8.81 ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ รัฐมนตรีแต่ละคนเพิ่งเข้ารับตำแหน่งควรเปิดโอกาสให้ทำงานสร้างผลงานก่อน บางส่วนระบุว่าฝ่ายค้านคอยจะโจมตีคณะรัฐมนตรีอยู่แล้ว
  • ประชาชนร้อยละ 14.32 ไม่เห็นด้วยเลย เพราะระยะเวลาการทำงานยังน้อยไป อยากให้ทำงานเต็มที่ไปก่อน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ฝ่ายค้านพยายามจะล้มรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา และร้อยละ 2.20 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ต่อข้อถามถึงผลลัพธ์หากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งคณะ ร้อยละ 36.59 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ สามารถอยู่บริหารประเทศต่อไปได้ ร้อยละ 23.45 ระบุว่า ฝ่ายรัฐบาลจะชนะโหวต ร้อยละ 20.69 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ ต้องลาออกหรือยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 10.07 ระบุว่าหลังการอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ จำเป็นต้องปรับคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 8.10 ระบุว่า ฝ่ายค้านจะชนะโหวต ร้อยละ 1.97 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายค้านบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ด้วยการออกเสียงไว้วางใจรัฐบาล หรืองดออกเสียง ร้อยละ 1.02 ระบุว่า หลังการอภิปราย ฝ่ายค้านจะถูกมองว่าไม่มีความสามารถในการตรวจสอบรัฐบาล ร้อยละ 0.55 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ด้วยการออกเสียงไม่ไว้วางใจรัฐบาล หรืองดออกเสียง และร้อยละ 12.98 ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เละเมื่อถามถึงผลลัพธ์หากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล รายบุคคล ร้อยละ 24.31 ระบุว่า รัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายอยู่ในตำแหน่งต่อไป ร้อยละ 20.46 ระบุว่า ฝ่ายรัฐบาลจะชนะโหวต ร้อยละ 17.78 ระบุว่า หลังการอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ จำเป็นต้องปรับคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 15.03 ระบุว่า รัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายลาออก ร้อยละ 13.45 ระบุว่า ฝ่ายค้านจะชนะโหวต ร้อยละ 1.73 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายค้านบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ด้วยการออกเสียงไว้วางใจรัฐมนตรี หรืองดออกเสียง ร้อยละ 1.02 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ด้วยการออกเสียงไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี หรืองดออกเสียง ร้อยละ 0.87 ระบุว่า หลังการอภิปราย ฝ่ายค้านจะถูกมองว่าไม่มีความสามารถในการตรวจสอบรัฐบาล และร้อยละ 16.05 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ดูข่าวต้นฉบับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here