“เทพไท” หนุนแก้ไข รธน. ตามข้อเรียกร้องของนักศึกษา เสนอรัฐบาลเป็นเจ้าภาพแก้ไขเอง

“เทพไท” หนุนแก้ไข รธน. ตามข้อเรียกร้องของนักศึกษา เสนอรัฐบาลเป็นเจ้าภาพแก้ไขเอง

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการชุมนุมของสหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ว่า เป็นการแสดงออกในระบอบประชาธิปไตยภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่เป็นอดีตผู้นำนักศึกษาคนหนึ่ง รู้สึกเข้าใจและยอมรับการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มพลังทางสังคมอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเมืองไทยมาโดยตลอด และสนับสนุนการชุมนุมอย่างสงบ สันติ อหิงสา ส่วนการชุมนุมเมื่อวันที่ 18 ก.ค. นั้น ยังเป็นการชุมนุมที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย แม้ว่าจะเป็นการชุมชนภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ตาม แต่ก็เป็นการชุมนุมอย่างสงบ ไม่มีเหตุความรุนแรงใดๆเกิดขึ้น สำหรับข้อเรียกร้องในการชุมนุม3ข้อ คือ 1.ประกาศยุบสภา 2.หยุดคุกคามประชาชน 3.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อนั้น ถ้ามีการแก้ไข หรือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่เป็นประชาธิปไตย และยึดโยงกับประชาชน ก็สามารถตอบโจทย์ข้อเรียกร้องของทุกฝ่ายได้ทั้งหมด ส่วนการยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือทำให้สถานการณ์ของบ้านเมืองดีขึ้นมาได้ จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องตอบรับข้อเรียกร้องของ สนท.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในทันที แม้ว่าในขณะนี้จะมีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร แล้วก็ตาม ตนในฐานะที่เป็นกรรมาธิการคนหนึ่ง ยังเห็นว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ยังมีขั้นตอนในทางปฎิบัติอีกหลายขั้นตอน ไม่ทันต่อสถานการณ์ความต้องการของกระแสสังคม และไม่เป็นไปตามแนวนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร

นายเทพไท กล่าวต่อว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อปลดล็อคทางการเมือง ไม่ให้บ้านเมืองเดินไปสู่ทางตัน และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

ดูข่าวต้นฉบับ
ออกแบบถูก.com เป็นบริการคุณภาพทางด้านการออกแบบ รับออกแบบป้ายไวนิลทุกชนิด พร้อมจัดส่งถึงที่ ด้วยราคาที่ถูก สอบถามราคาได้ตลอดเวลา เพราะเป็นผู้นำการทำป้ายไวนิล อันดับ 1 ของไทยจากการจัดอับดับของ google
ราคา ป้าย กล่อง ไฟ ไว นิล
ไว นิล ตรม ละ
ป้าย ไว นิล ตรม ละ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here