นครปฐม – ประชาชนเรือนหมื่น ร่วมเปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ประจำปี 2562 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งมีอายุนับพันปี โดยจะมีการจัดงานเฉลิมฉลอง วันที่ 8-16 พฤศจิกายน นี้

วันนี้ ( 8 พ.ย.) ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

ร่วมเปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2562 โดยวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-พ.ย.62 เพื่อสืบทอดประเพณีเทศกาลนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ที่มีมาแต่โบราณกาล ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงจัดส่งคณะพระสมณทูต คือ พระโสณะเถระและพระอุตตระเถระ เป็นประธานมาประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ

นับเป็นพระเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก มีอายุนับพันปี เป็นพระเจดีย์ใหญ่ ทรงระฆังคว่ำ โครงสร้างเป็นไม้ซุง รัดด้วยโซ่เส้นมหึมา ก่ออิฐ ถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ ประกอบด้วยวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 ได้บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ โดยสร้างครอบเจดีย์องค์ที่ 1 และองค์ที่ 2 ของเดิมไว้เมื่อปี พ.ศ. 2396 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 166 ปี

สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงานมีการมอบทุนให้แก่นักเรียนนักศึกษา 35 ทุน อีกทั้งยังมีการออกร้านค้าที่หลากหลายรอบองค์พระปฐมเจดีย์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตผลทางด้านการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และการออกร้านกาชาดของจังหวัดนครปฐมอีกด้วย ซึ่งประชาชนสามารถเดินทางมาเที่ยวงานงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2562 รวม 9 วัน 9 คืน

ดูข่าวต้นฉบับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here