จบกันไปแล้วสำหรับ LINE TODAY POLL ที่เชิญชวนผู้อ่านร่วมโหวต ในหัวข้อ คุณคิดว่า ‘ความรุนแรง’ จากซีรีส์ ทำให้ผู้รับชมเกิดพฤติกรรมเลียนแบบตัวละคร จนพาไปสู่อาชญากรรมได้หรือไม่ ?  ซึ่งได้เปิดให้ร่วมโหวตเมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2564 มีผู้อ่านเข้าร่วมโหวตโพลจำนวนทั้งหมด 14,777 คน และผลที่ชนะได้แก่ตัวเลือก…

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

ม่ได้ เพราะผู้ชมสามารถแยกแยะเองได้คว้าโหวตไป 6,906 คะแนน (46.73%)

ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ ได้ เพราะสังคมในปัจจุบันเกิดความรุนแรงในหลายรูปแบบที่เกิดจากการเลียนแบบตัวละคร  คว้าโหวตไป 4,132 คะแนน (27.96%)

ส่วนอันดับที่ 3 ได้แก่ ได้ เพราะเป็นการปลูกฝังความรุนแรงผ่านตัวละครที่ได้รับความนิยม 2,572 คะแนน (17.41%)

และผลโหวตที่คว้าคะแนนได้น้อยที่สุดคือ  ไม่ได้ เพราะสังคมในปัจจุบันมีการปลูกฝังการต่อต้านการใช้ความรุนแรง 1,167 คะแนน (7.9%)

ในขณะที่การแสดงความคิดเห็นจากผู้อ่านพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจที่แตกต่างกันไป อาทิ 

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

แล้วผู้อ่านคิดเห็นอย่างไรและเห็นด้วยหรือไม่  ‘ความรุนแรง’ จากซีรีส์ ไม่ได้ทำให้ผู้รับชมเกิดพฤติกรรมเลียนแบบตัวละคร จนพาไปสู่อาชญากรรมได้มาแลกเปลี่ยนความคิดแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ

ร่วมโหวด LINE TODAY POLL ได้ตลอดทั้งปี บน LINE TODAY #ปุ่ม4ในLINE


ดูข่าวต้นฉบับ